Liepupes pamatskola Liepupes pamatskola
"Veiksmes", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, Latvija LV-4023
+371 6402 0376
+371 6402 0354
liepupespsk@salacgriva.lv
·  Darba laiks un informācija


<< Janvāris 2019 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 Bibliotēkas vadītāja Inese Broka

Bibliotēkas darba laiks 2016./2017. mācību gadā:   

 

 Diena

No

Līdz

 Pirmdiena 

 14:55

 16:00

 Otrdiena

 13:05

 16:00

Trešdiena

13:55

16:00

 Ceturtdiena

 13:05

 16:00

 Piektdiena

 13:55

 16:00

 

 

 

Darbība:

Mācību grāmatu un daiļliteratūras pasūtīšana, izdale skolēniem. Pedagogu informēšana par jaunumiem pedagoģijā un izglītībā. Lasīšanas veicināšana: bibliotekārās stundas, izstādes, preses piedāvājums, pasākumi, piedalīšanās Bērnu un jauniešu žūrijā sadarbībā ar pagasta bibliotēku. Ikdienas darbs ar apmeklētājiem. Konsultācijas ITK lietošanā mācību nolūkos. Brīvā laika organizēšana sākumskolas skolēniem. Mācību un pamatfonda veidošana un uzskaite. Darbs ar elektronisko katalogu Skolu ALISE.

Bibliotēkā ir pieejami 7 datori, projektors, kopētājs un 2 printeri.

Preses piedāvājums:

Žurnāli ''Pūcīte'', ''Čaklās rokas'', ''Ilustrētā Junioriem'', ''Deko'', ''Annas Psiholoģija'', ''Ilustrētā Zinātne'', ''Ilustrētā Pasaules Vēsture'', ''Ir'', ''Sports'', ''Leģendas'', elektroniskais žurnāls ''Skolas Vārds''

Liepupes pamatskolas bibliotēkas lietotāju noteikumi:

1. Liepupes pamatskolas bibliotēkas lietotāji ir Liepupes pamatskolas 1. – 9. klašu skolēni, skolotāji, skolas absolventi – studenti, skolas darbinieki, skolēnu vecāki.
2. Liepupes pamatskolas bibliotēka strādā atbilstoši noteiktajam darba laikam.
3.    Par bibliotēkas lietotāju var pieteikties visu mācību gadu.
4.    Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības bez ierobežojumiem saņemt visu informāciju par bibliotēkas krājumu, kā arī to izmantot.
5.    Daiļliteratūru, populārzinātnisko, metodisko literatūru un citus iespieddarbus izsniedz uz 15 dienām, preses izdevumus uz 2 dienām. Nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts.
6.    Skolas pedagogiem izsniegtajiem metodiskajiem līdzekļiem lasīšanas laiks netiek normēts, to pedagogs nosaka pats. Izņēmuma gadījumā, ja grāmatu pieprasa arī citi pedagogi, tiek noslēgta vienošanās par grāmatas lietošanas laika termiņiem.
7.    Mācību grāmatu izsniegšana notiek mācību gada sākumā un pēc vajadzības arī mācību gada laikā.
8.    Lietotājs ir atbildīgs par jebkuras grāmatas vai iespieddarba saglabāšanu.
9.    Mācību grāmatas ir obligāti jāapvāko, uz aizmugurējā vāka iekšpuses jāieraksta lietotāja vārds, uzvārds un klase. Mācību gada beigās visas no bibliotēkas saņemtās grāmatas un citi iespieddarbi jānodod labā kārtībā.
10.    Ja lietotājs pazaudējis vai sabojājis izsniegto iespieddarbu, tas jāaizvieto ar tādu pašu vai citu iespieddarbu, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgu.
11.    Kategoriski aizliegts jebkādā veidā bojāt grāmatā ielīmēto svītru kodu, jo tas ir grāmatas identifikācijas numurs.
12.    Ja grāmatas pazaudētas vai pazudušas nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi, nozagta soma u.c.), skolēns vai vecāki raksta paskaidrojumupar notikušo. Attiecīgās grāmatas tiek izslēgtas no krājuma, neprasot atlīdzināt zaudējumus.
13.    No bibliotēkas fondiem uz mājām neizsniedz ļoti vērtīgas un antikvāras grāmatas, mākslas albumus, enciklopēdijas, lielās vārdnīcas. Ar šiem materiāliem apmeklētāji var strādāt uz vietas lasītavā.
14.    Aizliegts iznest no bibliotēkas nepiereģistrētus materiālus.
15.    Audzēkņiem, izstājoties no skolas, vai pedagogiem un darbiniekiem, mainot darba vietu, jānodod bibliotēkā visas izsniegtās grāmatas.
16.    Datoru izmantošana:
         16.1.    izmantošanas ilgums personīgajām vajadzībām- 20 min.;
         16.2.    izmantošanas ilgums mācību uzdevumu veikšanai - 40 min.;
         16.3.    var pieteikties iepriekš, taču priekšroka būs tam skolēnam, kurš datoru izmantos mācībām;
         16.4.    aizliegts apmeklēt mājaslapas, kuru saturs ir saistīts ar vardarbību vai pornogrāfiju;
         16.5.    darbā laikā lietotājs ir pilnībā atbildīgs par datoru, ar kuru strādā.
17.    Nodarbības bibliotēkas lasītavā - bibliotekārās stundas, klašu mācību stundas, audzināšanas stundas, pulciņu nodarbības - tiek organizētas pēc savstarpējas vienošanās.